entry 36

Cơ quan tính năng sẽ xem xét, giải quyết được cho phép cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai, quyền sở hữu nhà cũng như gia sản nối liền trên đất (sổ đỏ) cho các tình huống mua và bán, chuyển nhượng BĐS bằng giấy tay trước thời điểm ngày 1/7/2014.

Kết quả hình ảnh cho thị trường bất đông sản 2019
tiếp tục cân nhắc cung cấp sổ đỏ cho những tình huống mua và bán chuyển nhượng ủy quyền Nhà đất bằng giấy tay trước ngày 1/7/2014

Ngày 8/9 vừa mới qua, phát biểu trên phiên họp trực thuộc HĐND TP. Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở tài nguyên và thiên nhiên môi trường Thành Phố Hồ Chí Minh cho biết tiếp tục tiếp tục đề xuất lên Bộ khoáng sản & môi trường cân nhắc, xử lý có thể chấp nhận được cung cấp sổ đỏ chính chủ cho các trường hợp mua và bán, chuyển nhượng ủy quyền BĐS bằng giấy tay trước thời gian ngày 1/7/2014.

Theo báo cáo của Sở tài nguyên and môi trường tự nhiên TP. HCM, Hiện nay trên địa phận vẫn tồn tại tồn đọng hơn 80.000 tình huống chưa được cấp sổ đỏ chính chủ vì không đủ điều kiện kèm theo theo quy định của luật pháp.

>> Bạn muốn tìm mẫu hợp đồng đặt cọc mua nhà?

trong số đó, số trường hợp thắc mắc do dân cư mua và bán, chuyển nhượng ủy quyền BĐS bằng giấy tay lên tới 37.000 trường hợp. Vì con số hồ nước sơ còn tồn dư quá to, Sở khoáng sản và môi trường tự nhiên đã yêu cầu và đã được Bộ khoáng sản and môi trường tự nhiên đem vào dự thảo trình cơ quan chỉ đạo của chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ trợ một số ít nghị định quy định liên quan Luật khu đăng tin mua bán nhà đất, trong số đó, mở rộng phạm vi thời gian quy định giải quyết cấp cho sổ đỏ đối với các tình huống mua bán, chuyển nhượng ủy quyền Nhà đất bằng giấy tay tới trước ngày 1/1/2008 (quy định Hiện nay chỉ cấp cho cho các trường hợp mua bán, chuyển nhượng ủy quyền Nhà đất bằng giấy tay trước thời gian ngày 1/7/2004).

trên phiên họp, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND Thành Phố HCM cho rằng, vấn đề người dân bức xúc nhất Trong thời điểm này là một giấy tờ thủ tục cấp sổ đỏ còn chậm chạp dẫn tới số lượng hồ sơ tồn kho vô cùng lớn. Đa hồ nước sơ mới chỉ gặp một chút ít thắc mắc thì những sở, ngành sẽ dừng lại, không tìm cách xử lý triệt để, ảnh hưởng tác động rất lớn tới lợi ích của người dân.

Xem thêm: https://imuabanbds.vn/ban-nha-trong-kiet-ngo/